ซื้อแอร์ราคาถูก ถูกกว่าห้าง! มั่นใจได้ในการบริการ โทร.02-994-9578

 
   
MAX INVERTER STAR KQ SERIES FTKQ-YV2S
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKQ09YV2S
5 *
9200
15,000
FTKQ12YV2S
5 *
12300
17,500
FTKQ15YV2S 5 15000 20,500
FTKQ18YV2S
5 *
18100
25,000
FTKQ247V2S
5
20500
35,900
   
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค


 
MAX INVERTER STAR KF SERIES FTKF-YV2S
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKF09YV2S
5 **
9200
18,000
FTKF12YV2S
5 **
12300
20,900
FTKF15YV2S 5 ** 15000 25,500
FTKF18YV2S
5 **
18100
29,000
FTKF24YV2S
5 **
24200
41,000
   
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค


 
MAX INVERTER STAR KC SERIES FTKC-YV2S
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKC09YV2S
5 **
9200
20,000
FTKC12YV2S
5 **
12300
23,500
FTKC15YV2S 5 ** 15000 27,500
FTKC18YV2S
5 **
18100
30,500
FTKC24YV2S
5 **
24200
42,500
   
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค


 
MAX INVERTER KM SERIES FTKM-WV2S
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKM09YV2S
5 ***
9200
23,500
FTKM12YV2S
5 ***
12300
26,500
FTKM15YV2S 5 *** 15000 30,500
FTKM18YV2S
5 ***
18100
34,500
FTKM24YV2S
5 ***
24200
48,900
   
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค


 
MAX INVERTER KZ SERIES FTKZ-VV2S
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKZ09YV2S
5 *****
9200
30,000
FTKZ12YV2S
5 *****
12300
33,500
FTKZ15YV2S 5 ***** 15000 38,500
FTKZ18YV2S
5 *****
18100
42,500
FTKZ24YV2S
5 *****
24200
56,800
   
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค


 
MAX INVERTER STAR FAVF SERIES FAVF-X
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FAVF30WV2S
5
30000
42,000
FAVF36WV2S
5 *
36200
48,000
   
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค


 
DAIKIN MAX INVERTER FTKQ-XV SERIES
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKQ09XV2S
5 *
9200
13,800
FTKQ12XV2S
5 *
13000
16,500
FTKQ15XV2S 5 * 14400 20,000
FTKQ18XV2S
5 *
18090
24,300
FTKQ24XV2S
5 *
22530
35,000
   
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค


 
DAIKIN MAX INVERTER FTKF-XV SERIES
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKF09XV2S
5 *
9200
17,000
FTKF12XV2S
5 *
13000
20,300
FTKF15XV2S 5 * 14400 24,300
FTKF18XV2S
5 *
18090
27,700
FTKF24XV2S
5 *
22530
39,500
   
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 

 
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FTM09PV2S
5 *
9200
14,500
FTM13PV2S
5 *
13000
17,000
FTM15PV2S 5 * 14400 20,300
FTM18PV2S
5 *
18090
24,500
FTM24PV2S
5 *
22530
39,300
FTM28PV2S
5 *
24500
41,300
 

 
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKM09WV2S
5
8500
22,800
FTKM12WV2S
5
11900
26,000
FTKM15WV2S 5 14300 29,800
FTKM18WV2S
5
17705
33,500
FTKM24WV2S
5
20500
47,500
FTKM28WV2S
5
24200
48,000
FTKM33WV2S
5
29000
49,500
 

 
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKC09WV2S9
5 **
8500
19,500
FTKC12WV2S9
5 **
11900
22,800
FTKC15WV2S9
5 **
14300
26,500
FTKC18WV2S9
5 **
17700
29,500
FTKC24WV2S9
5 **
20500
41,000
FTKC28WV2S9
5 **
24200
46,500
 

 
DAIKIN รุ่น FTKZ Inverter (FTKZ-VV2S) R-32 รุ่นใหม่ล่าสุด 2021
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKZ09VV2S
5 ***
8500
26,500
FTKZ12VV2S
5 ***
11900
29,500
FTKZ15VV2S
5 ***
14300
34,000
FTKZ18VV2S
5 ***
17700
37,500
FTKZ24VV2S
5 **
24200
49,800
 
 
 

 
Daikin Round Flow Cassette Inverter R32 หน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ (หน้ากากสีขาว และสีดำ)
 
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FCF13CV2S
5
13880
42,500
FCF18CV2S
5
18090
52,900
FCF24CV2S
5
24230
64,000
FCF30CV2S
5
30090
67,500
FCF36CV2S
5
36230
77,000
FCF42CV2S
-
42000
83,000
FCF45CV2S
-
48000
85,000
 
 
 

 
Daikin Round Flow Cassette Inverter R32 รุ่น เซ็นเซอร์อัจฉริยะ (หน้ากากสีขาว และสีดำ)
 

 

รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FCF13CV2S
5
13880
40,500
FCF18CV2S
5
18090
50,900
FCF24CV2S
5
24230
61,900
FCF30CV2S
5
30090
65,000
FCF36CV2S
5
36230
74,500
FCF42CV2S
-
42000
81,000
FCF48CV2S
-
48000
83,000
 
 
 

 
Daikin Celling Non-Inverter R-410A
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FHNQ13NV2S
5
14175
25,900
FHNQ18NV2S
5
18000
29,900
FHNQ24NV2S
5
24200
37,000
FHNQ30NV2S
5
30500
44,500
FHNQ36NV2S
5
37500
48,900
 
 
 

 
Daikin Celling Non-Inverter R-410A
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FHNQ24MV2S
-
24000
34,900
FHNQ30MV2S
-
30000
42,900
FHNQ36MV2S
-
36000
47,000
FHNQ42MV2S
-
42000
52,000
FHNQ48MV2S
-
48000
-
FHRN55CXV1S - 55000 62,000
 
 
 

 
Daikin Celling Standard Inverter R-32
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FHFC13DV2S
5
13600
32,500
FHFC18DV2S
5
 
36,000
FHFC24DV2S
5
24000
41,500
FHFC30DV2S
5
30000
49,500
FHFC36DV2S
5
36000
54,500
FHFC42DV2S
-
42000
56,900
FHFC48DV2S - 48000 61,000
 
 
 

 
Daikin Roun Flow Cessette Non-Inverter R-410A
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FCNQ13MV2S
-
13600
35,900
FCNQ18MV2S
-
18000
45,900
FCNQ24MV2S
-
24000
54,900
FCNQ30MV2S
-
30000
60,000
FCNQ36MV2S
-
36000
64,900
FCNQ42MV2S
-
42000
70,900
FCNQ48MV2S
-
48000
72,000
 
 
 

 
Daikin S-Way Cassette NON-Inverter R-410A รุ่น หน้ากากไม่มีไฟ
 

รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FCRN18FXV1S
-
18000
31,000
FCRN24FXV1S
-
21800
37,000
FCRN30FXV1S
-
28600
44,000
FCRN36FXV1S
-
33400
47,500
FCRN42FXV1S
-
42000
55,000
FCRN48FXV1S
-
45000
59,900
 
 
 

 
Daikin Celling Inverter R32
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FHA13BV2S
5
13040
34,900
FHA18BV2S
5
18010
39,000
FHA24BV2S
5
24010
45,000
FHA30BV2S
5
30070
52,500
FHA36BV2S
5
36600
58,000
FHA38BV2S
5
38600
61,000
FHA42BV2S
-
42000
62,000
FHA48BV2S
-
48000
67,500
 
 
 

 
Daikin Round Flow Cassette Inverter R32
 
รุ่น
เบอร์
บีทียู
ราคาพร้อมติดตั้ง
FCFC13DV2S
5
13600
37,900
FCFC18DV2S
5
18000
47,900
FCFC24DV2S
5
24000
57,500
FCFC30DV2S
5
30000
61,000
FCFC36DV2S
5
36000
68,500
FCFC42DV2S
-
42600
74,300
FCFC45DV2S
-
48000
75,000
 
 
 
 
 
 
จำน่าย แอร์บ้าน แอร์ MITSUBISHI แอร์ DAIKIN แอร์ PANASONIC แอร์ SAIJO DENKI แอร์ LG
เครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อ ถูกกว่าห้าง! มั่นใจได้ในการบริการ โทร.02-994-9578
Copyright © 2010 www.SPairdee.com All Rights Reserved.